Konstruktiv feedback | Publicerad på obsid.se

Feedback är viktigt för alla – individer, företag, organisationer och familjer. Utan feedback skulle vi inte vad vi gör rätt och fel, och på vilka sätt vi kan förbättra oss. Framgångsrika människor är inte bara bra på att lyssna på feedback (och sedan göra förändringar till det bättre), de är också duktiga på att ge konstruktiv feedback. Men hur ger man konstruktiv feedback? Alla ger och får feedback men alla blir inte bättre eller mer framgångsrika – någonstans går det ofta fel i feedbackandet.

hur-ger-man-konstruktiv-feedback-top

Vi börjar med en tämligen självklar distinktion; den mellan positiv feedback och negativ feedback. Positiv feedback riktar in sig på styrkor och bra presentationer medan negativ feedback berör svagheter och mindre bra prestationer. Viktigt för både typerna är att feedbacken ska vara konstruktiv. Vänligt smicker kan absolut vara trevligt men det har ingenting med feedback att göra. Detsamma gäller för utskällningar. Nedan följer fem punkter som är viktiga att ha i åtanke för att feedbacken du ger ska bli just konstruktiv.

Kunskapsnivån hos den som ska få feedback
Innan du börjar är det viktigt att fundera kring personen som ska få feedbacken och vilken kunskapsnivå hen är på. En nybörjare behöver ha en viss typ av feedback medan en expert behöver feedback av ett annat slag. Nybörjare behöver mycket positiv feedback medan experter mer behöver få veta vad de gör fel och hur de kan förbättra sig. Anledningen till detta är ganska enkel. För en nybörjare, eller någon som ligger på en låg kunskapsnivå, är den positiva feedbacken en del i att få upppmuntran och bättre självförtroende. En person med mer erfarenhet har redan en tro på sin egen förmåga och behöver istället mer fokus på vad hen kan förändra och förbättra.

…positivt-negativt-positivt. Detta är fel sätt att ge feedback på

Undvik feedback-mackan
Vi människor har en tendens att vilja linda in tråkigheter i trevligheter. När det gäller feedback leder detta ofta till en så kallad feedback-macka: en skiva negativ feedback med en skiva positiv feedback innan (ovanför) och en skiva positiv feedback efteråt (undertill). Alltså: positivt-negativt-positivt. Detta är fel sätt att ge feedback på. Feedback-mackan leder ofta till att den som får feedbacken missar att ta till sig av den negativa kritiken, och istället bara hörde det positiva. Om feedback-mackan genomskådas kan det också leda till att den positiva feedbacken uppfattas som ”oärlig”, vilket gör att den som får feedbacken inte tar till sig av det positiva.

Var konkret
Feedback ska vara konkret – alltså handla om specifika handlingar – och detta gäller både för positiv och negativ feedback. ”Du är på det stora hela jätteduktig” är ingen bra feedback. Det är istället mycket bättre att påpeka specifika saker som den aktuella personen är duktig på. Och detsamma gäller för negativ feedback. Vidare är det mycket viktigt att inte bara vara specifik gällande vad som är bra/dåligt, feedback ska även ge förslag på förbättringar. När du ger dessa förslag är det viktigt att tänka på vilka ord du använder. Det är betydligt bättre att använda ord som ”och”, ”vad händer om” och ”tänk om”, än att använda exempelvis ”men”. Dömande ord (”men” till exempel) kan leda till att hämmad kreativitet hos den som får feedbacken.

Om du på detta sätt guidar med frågor kommer personen som får feedback känna sig mindre hotad

Formulera förslag som frågor
Att formulera förslagen till förändring som frågor istället för som order, är ett annat sätt att göra det enklare för den som får feedbacken att lyssna. Detta innebär att du istället för att påpeka luckor/brister i den aktuella personens handlande så får du personen att på egen hand upptäcka luckorna i sin egen tankeprocess. Om du på detta sätt guidar med frågor (istället för att ge order) kommer personen som får feedback känna sig mindre hotad och utpekad, och det är större chans att personen faktiskt lär sig något. Och det är ju faktiskt hela poängen med feedback!

Tajming
När och var du ger feedback spelar stor roll. Feedback ska ges ”halvsnabbt”. Att vänta för länge och då ha en lång lista att bocka av är inte bra. Det är betydligt bättre att ge feedback ofta och i små doser. Det finns två anledningarna till att feedback ska ges halvsnabbt efter det som återkopplingen gäller. Väntar du för länge är det lätt hänt att personen som får feedbacken inte riktigt minns vad den aktuella händelsen/prestationen, och detta kombinerat med en lång rad med punkter att gå igenom gör feedbacken ineffektiv. Kommer feedbacken för snabbt hinner inte den aktuella personen själv tänka igenom sin prestation innan hen får feedback. Feedback och förslag på förändringar som man själv funderat på och håller med om, landar bättre än återkoppling när man fortfarande ”har pulsen uppe”. Slutligen, att ge feedback till en viss person inför en stor grupp är fel, oavsett om det handlar om positiv eller negativ feedback. Feedback ska ges i lugn och ro en stilla miljö.

Så, hur ger man konstruktiv feedback? Tänk på: kunskapsnivån hos personen som ska få feedbacken, undvik feedback-mackan, var konkret, formulera förslag som frågor och tänk på tajmingen.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s